Działania

Szczegóły naszych działań w 2014 roku

W 2014 r. przeprowadziliśmy dwie ogólnopolskie kampanie edukacyjne – „Reaguj na przemoc!” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz „Powstrzymaj pijanego kierowcę” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontynuowaliśmy także naszą działalność na rzecz promocji zdrowego i pomyślnego starzenia. Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki wydawaliśmy gazetę adresowaną do 400 UTW w Polsce. Przeprowadziliśmy także cykl debat o tematyce zdrowotnej dla seniorów w czterech miastach Małopolski. Formułę debaty miały również spotkania pod hasłem „Jaka Unia?” – druga edycja projektu podjętego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Reaguj na przemoc!”

05-02-ulotka-nauczyciel-11Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy serię materiałów poświęconych przemocy w rodzinie. Celem kampanii było przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy i uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko. Materiały służyły przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą. Kampania była adresowana do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie, a także sprawców przemocy oraz pracowników zawodowo zajmujących się tą tematyką. Materiały dotarły do adresatów za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, które są odpowiedzialne za dystrybucję plakatów i ulotek.

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

okladka_powstrzymajW 2014 r. zwyciężyliśmy w konkursie PARPA na przygotowanie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do świadków sytuacji, w której osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu zamierza prowadzić lub prowadzi samochód – „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Nasz projekt uzyskał najwyższą ocenę PARPA. Celem działań było podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Otrzymaliśmy poparcie m.in. Komendy Głównej Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Kościoła. Opracowaliśmy serię filmów edukacyjnych pokazujących, jak reagować na nietrzeźwych kierujących. Spoty w lipcu były emitowane przez telewizję publiczną. O naszych działaniach informowały najważniejsze media w Polsce: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, Polsat, Polskie Radio, RMF FM, Radio Zet i wiele innych. Dla wszystkich gmin w Polsce przygotowaliśmy materiały pomocne przy planowaniu i realizacji lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Więcej informacji na www.powstrzymaj.pl.

„UTW BEZ GRANIC – Akademia Zdrowego Seniora”

akademia-zdrowego-seniora-okladkaW 2014 r. Instytut Łukasiewicza już drugi rok z rzędu przygotowywał gazetę adresowaną dla uniwersytetów trzeciego wieku – „UTW BEZ GRANIC”. Tym razem nadaliśmy jej podtytuł „Akademia Zdrowego Seniora”, ponieważ skupiamy się właśnie na kwestiach zdrowotnych. Jak rozpoznać u siebie objawy chorób związanych z wiekiem? Jak z nimi walczyć i jak oswoić pewne dolegliwości? O tym wszystkim na naszych łamach opowiadali eksperci z różnych dziedzin: otolaryngolodzy, neurolodzy czy geriatrzy. Projekt „UTW BEZ GRANIC. Akademia Zdrowego Seniora” był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Trzy wydania gazety trafiły bezpłatnie do 400 UTW w całej Polsce. Nakład jednego wydania to 22,5 tys. egzemplarzy. Więcej informacji nawww.utwbezgranic.pl.

„UTW BEZ GRANIC: Seniorzy na start!”

seniorzy-na-start-okladkaOgólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „UTW BEZ GRANIC: Seniorzy na start!” ma na celu promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytut Łukasiewicza wydaje bezpłatną gazetę, dostarczaną do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: Seniorzy na start!” popularyzujemy zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamujemy stereotyp dotyczący ograniczeń w podejmowaniu aktywności fizycznej przez seniorów. Celem jest również upowszechnienie informacji o przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Elementem projektu jest także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej oraz portal internetowy poświęcony promocji sportu wśród seniorów –www.seniorzynastart.info.

„Senior i zdrowie. Dyskusje o zdrowym starzeniu w Małopolsce”

2Jesienią 2014 r. Instytut Łukasiewicza realizował nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Jego istotą jest cykl debat poświęconym zdrowiu seniorów. Cel projektu to wpieranie integracji osób starszych w środowiskach lokalnych wokół tematu profilaktyki zdrowotnej i pomyślnego starzenia się. Tematyka spotkań w  Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu i Wieliczce obejmuje najczęstsze problemy zdrowotne seniorów: nadciśnienie, cukrzycę, depresję oraz profilaktykę upadków. Efektem dyskusji jest podniesienie poziomu świadomości osób starszych na tematy związane z ich zdrowiem i jakością życia. Temu samemu służy cykl audycji radiowych z wypowiedziami ekspertów. Więcej o projekcie na www.seniorizdrowie.pl.

„Jaka Unia?”

DSC0839W kwietniu Instytut Łukasiewicza przystąpił do realizacji nowej inicjatywy, współfinansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Cykl spotkań pod hasłem „Jaka Unia? Polska w Unii Europejskiej. Debaty na podsumowanie 10 lat polskiego członkostwa w UE” był kontynuacją projektu prowadzonego w 2013 r. Spotkania odbyły się w Krakowie, Miechowie, Zakopanem, Krynicy-Zdroju, Wadowicach i Myślenicach. Rozmawialiśmy m.in. o wpływie UE na rozwój cywilizacyjny Polski i kondycję ekonomiczną samorządów. Zastanawialiśmy się, co zrobić, by Małopolska była bardziej atrakcyjna dla turystów z krajów członkowskich oraz konkurencyjna na europejskim rynku. Owocem debat jest zestaw audycji radiowych będących podsumowaniem przeprowadzonych dyskusji. Powstała także książka, którą udostępniliśmy na stronie www.jakaunia.pl.