Działania

Działania

Instytut Łukasiewicza realizuje liczne projekty służące upowszechnianiu dobrych praktyk na rzecz seniorów oraz reintegracji osób starszych ze społeczeństwem. W swoich przedsięwzięciach pokazujemy, jak w twórczy sposób połączyć mądrość i życiowe doświadczenie osób starszych z energią i pasją młodych. Podejmujemy również inicjatywy dotyczące ważnych zagadnień i problemów życia społecznego – zajmujemy się m.in. problematyką uzależnień behawioralnych.

Realizujemy projekty na zlecenie organów administracji publicznej, organizujemy konferencje i szkolenia, opracowujemy wydawnictwa, programy radiowe i portale internetowe. Do wspólnego działania zapraszamy jednostki administracji publicznej, samorządy, firmy i organizacje biznesowe, placówki nauki, edukacji i kultury oraz organizacje pozarządowe. Działając razem, możemy zrobić znacznie więcej! Zachęcamy do kontaktu.