O nas

  • Podejmujemy inicjatywy służące przywracaniu prawdy historycznej, upowszechnianiu wiedzy o najważniejszych wydarzeniach i postaciach w historii naszego kraju.
  • Promujemy patriotyzm i kształtujemy dumę z Polski i Polaków.
  • Angażujemy się w działania na rzecz Kościoła, pokazując wkład duchownych w rozwiązywanie problemów społecznych.
  • Budujemy solidarność międzypokoleniową i właściwe relacje w rodzinach.
  • Dbamy o osoby starsze. Przywracamy seniorom należną im godność i miejsce w społeczeństwie.

Zobacz szczegółowy opis naszych działań

Prezesem Fundacji Instytut Łukasiewicza jest Maciej Zdziarski.

Maciej Zdziarski – dziennikarz i działacz społeczny. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował w Radiu Zachód (1994–2000, 2001–2002), radiowej Trójce (2001–2002) oraz Radiu Kraków (2006–2008, 2009–2011). Współpracował z „Życiem Warszawy” (2003–2004) i „Rzeczpospolitą”. W TVP1 i TVP Info prowadził programy publicystyczne, m.in. „Kwadrans po ósmej” i „Rozmowa dnia” (2007–2010). Autor książek na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz starzenia się społeczeństwa. Współautor “Dobranoc, Auschwitz. Reportaż o byłych więźniach” (Kraków 2016). Założyciel i współtwórca Krakowskiej Akademii Profilaktyki.