Aktualności

Prezes Instytutu Łukasiewicza poprowadzi panel podczas konferencji “Kultura a seniorzy”

3 września odbędzie się konferencja organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Panel pt. “Aktywność edukacyjna, kulturalna i społeczna osób starszych w Polsce” poprowadzi Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza.

W dyskusji wezmą uział m.in. Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Zuzanna Grabusińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej oraz Barbara Imiołczyk, dyrektor ds. równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie zabraknie także przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Goście konferencji będą rozmawiać o sposobach promowania aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób starszych w Polsce i wymienią się przykładami dobrych praktyk w tym zakresie.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej MPiPS.