Działania

Szczegóły naszych działań w 2015 roku

W 2015 r. zrealizowaliśmy dwa projekty promujące aktywność fizyczną osób starszych. Wydaliśmy zbiór wywiadów ze znanymi postaciami polskiego sportu 50+ – “Seniorze, trzymaj formę!” oraz gazetę “UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”. Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki społecznej kontynuujemy wydawanie gazety dla UTW. Dla seniorów organizujemy także debaty poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu. W 2015 r. zrealizowaliśmy kolejnę edycję debat o tematyce unijnej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydaliśmy drugą książkę na temat uzależnień behawioralnych, tym razem koncentrując się na dzieciach i młodzieży. Na zlecenie PARPA opracowaliśmy informator dla radnych na temat rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach.

„Seniorze, trzymaj formę!”

SENIORZE-TRZYMAJ-FORMETo zbiór wywiadów, które Maciej Zdziarski przeprowadził z kilkunastoma sportowcami-weteranami, a także lekarzami i profesorami nauk o kulturze fizycznej. Znani zawodnicy (m.in. Władysław Kozakiewicz, Ryszard Szurkowski i Andrzej Supron) mówią o tym, jak zadbać o formę po sześćdziesiątce. Łyżwiarka, kajakarz, żużlowiec, wioślarka, kolarz, strzelczyni, piłkarz ręczny, zapaśnik, szpadzista, lekkoatleci – bohaterami książki jest kilkunastu wybitnych postaci polskiego sportu. W wywiadach wspominają, jak zaczęła się ich przygoda ze sportem i jak obecnie dbają o aktywność. Eksperci opowiadają o znaczeniu aktywności ruchowej dla zdrowia osób starszych. Głównymi adresatami publikacji są słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Projekt współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”

UTW-BEZ-GRANIC-SPORTTo już druga edycja kampanii realizowanej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu było promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W ramach projektu Instytut Łukasiewicza wydawał bezpłatną gazetę, dostarczaną do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: Seniorzy na start!” popularyzowaliśmy zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamywaliśmy stereotyp dotyczący ograniczeń w podejmowaniu aktywności fizycznej przez seniorów. Celem było również upowszechnienie informacji o przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Elementem kampanii są ulotki dotyczące aktywności fizycznej oraz portal internetowy poświęcony promocji sportu wśród seniorów – www.seniorzynastart.info.

„Świadomy senior”

debata-seniorskaTo cykl debat o problemach osób starszych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”? Jak sprawdzić, czy osoba pukająca do naszych drzwi jest naprawdę kimś, za kogo się podaje? Dlaczego lepiej unikać chwilówek i jakie chwyty stosują parabanki, by przyciągnąć klientów? Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać? Na te i inne pytania seniorzy uzyskają odpowiedzi podczas kolejnych spotkań. Na każde z nich zaproszeni zostaną eksperci z danej dziedziny: lekarze, policjanci, radcowie prawni, doradcy finansowi. Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas spotkań będzie zestaw materiałów informacyjnych – ulotki i gazety.

„Jaka Unia?”

JAKA-UNIA-2015Debaty Instytutu Łukasiewicza pod tym hasłem stały się już lokalną tradycją w Małopolsce, a w poprzednich edycjach udział wzięło ponad 1000 osób. W 2015 r. odbyła się kolejna edycja. Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE ma zwykły obywatel? Czy i w jaki sposób możemy korzystać z funduszy unijnych w wymiarze jednostkowym? Czy otwarte granice to jedyny profit związany z obecnością Polski w UE, z jakiego korzystają obywatele? Między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy debat organizowanych w 6 miastach Małopolski: Niepołomicach, Proszowicach, Bochni, Brzesku, Chrzanowie i Gorlicach. Efektem spotkań jest publikacja książkowa i cykl audycji radiowych. Więcej informacji o projekcie na www.jakaunia.pl.

„Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży”

UZALEZNIENIA-ksiazka-nowaOd czego uzależniają się dzieci i młodzież? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice i nauczyciele? Jak pomagać młodym ludziom, u których problem już się rozwinął? Próbą odpowiedzi na te pytania jest książka „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami”. To zbiór wywiadów Macieja Zdziarskiego z naukowcami, psychologami, pedagogami, terapeutami i psychiatrą. Eksperci opowiadają o uzależnieniu od komputera i internetu, telefonu, telewizji, hazardu i pornografii.
Publikacja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Książka trafiła do 300 poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce.

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Informator dla radnych”

INFORMATOR-PARPAInstytut Łukasiewicza przygotował na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikację informacyjną na temat zadań samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydawnictwo trafiło do niemal 40 tys. radnych miast i gmin w Polsce. W publikacji wskazaliśmy szeroki zakres i różnorodność problemów związanych z alkoholem, którym powinna przeciwdziałać gmina. Przekonywaliśmy radnych, że rozwiązywanie problemów alkoholowych to niezwykle istotna część polityki społecznej prowadzonej przez samorząd gminny.
Zaprezentowaliśmy szeroki zakres problemów związanych z alkoholem, którym powinien przeciwdziałać samorząd: od uzależnień, przez przemoc w rodzinie, aż po nietrzeźwość na drogach.