Aktualności

“Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży” – publikacja trafiła do 300 poradni w całej Polsce

Od czego uzależniają się dzieci i młodzież? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice i nauczyciele? Jak pomagać młodym ludziom, u których problem już się rozwinął? To od tych pytań zaczęła się praca nad książką “Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami”. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia Instytut Łukasiewicza wydał 3 tys. egzemplarzy książki, która trafiła właśnie do 300 poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce.

Choć poradnie nie są specjalistycznymi placówkami zajmującymi się leczeniem uzależnień behawioralnych, to jednak ich pracownicy mają styczność z różnymi trudnościami młodych ludzi, takimi jak niedostosowanie społeczne czy problemy z komunikacją językową. Wszelkie dysfunkcje w wieku adolescencji mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia o charakterze behawioralnym. Właśnie dlatego tak ważne jest, by psychologowie i pedagodzy pracujący z młodymi osobami umieli dostrzegać pierwsze objawy uzależnienia i odpowiednio wcześnie im przeciwdziałać.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne współpracują z rodzicami i nauczycielami. Rodzina i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska, które mają decydujący wpływ na system wartości młodych ludzi, ich wybory i stosunek do nowoczesnych technologii. To rodzice lub nauczyciele mogą w porę zauważyć, że dziecko zbyt wiele czasu spędza przed komputerem, zaniedbuje naukę i relacje z rówieśnikami. Ważne, by pracownicy poradni zauważali zależność między problemami dziecka w szkole, zaburzeniami w systemie rodzinnym a jego postawą wobec nowych mediów.

Na potrzeby książki dotarliśmy do grona kilkunastu specjalistów zajmujących się problematyką uzależnień, którzy zgodzili się porozmawiać o swojej pracy. Publikację otwiera rozmowa z dr. Bohdanem Woronowiczem, który opowiada o nowych uzależnieniach w kontekście dotychczasowych doświadczeń w pracy z ludźmi uzależnionymi od substancji. W kolejnym wywiadzie zjawisko uzależnienia od komputera i internetu wyjaśnia dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska. O wpływie nadmiernego korzystania z serwisów społecznościowych na relacje dziecka z innymi ludźmi opowiada z kolei Agnieszka Kolek. Swoiste podsumowanie rozmów dotyczących uzależnienia od sieci stanowi wywiad z Wojciechem Eichelbergerem, w którym jest mowa o cywilizacyjnym kontekście nowych uzależnień. Kolejna rozmówczyni, prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, opowiada o uzależnieniu od telewizji.

Anna Niziołek i Sylwia Dereń mówią o roli telefonu i zakupów w życiu nastolatków, a Aneta Zielińska-Woźniak – o swojej pracy z dziećmi uzależnionymi od pornografii. Tematem kolejnych dwóch wywiadów jest patologiczny hazard, który staje się coraz poważniejszym problemem, szczególnie w kontekście gier na pieniądze w internecie. O tym, w co grają dzieci, opowiadają także dr Anna Andrzejewska
i prof. Józef Bednarek. Kolejny rozmówca, terapeuta Damian Zdrada, mówi o pracy z uzależnionymi. Z kolei dr hab. Jacek Pyżalski oraz prof. Agnieszka Ogonowska formułują postulaty związane z edukacją medialną, adresowaną do rodziców, dzieci i nauczycieli. Ostatni wywiad, z Tatianą Mindewicz-Puacz, dotyczy ogólnopolskiej kampanii „Wyloguj się do życia”, w której znani Polacy zachęcają do spędzania czasu w kreatywny sposób poza siecią. Na zakończenie prezentujemy świadectwa młodych ludzi nadmiernie korzystających z nowych mediów.

Zamieszczamy także bibliografię z podziałem publikacji ze względu na ich tematykę. Liczymy, że okaże się ona przydatną podpowiedzią dla wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnień behawioralnych.