Aktualności

Instytut Łukasiewicza dla PARPA: nowe wydawnictwo o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminach

Instytut Łukasiewicza przygotuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikację informacyjną na temat zadań samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydawnictwo niebawem trafi do niemal 40 tys. radnych miast i gmin w Polsce.

W publikacji wskażemy szeroki zakres i różnorodność problemów związanych z alkoholem, którym powinna przeciwdziałać gmina. Udowodnimy, że rozwiązywanie problemów alkoholowych to niezwykle istotna część polityki społecznej prowadzonej przez samorząd gminny.

W publikacji przypomnimy założenia polskiego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem roli gmin. Zaprezentujemy szeroki zakres i różnorodność problemów związanych z alkoholem, którym powinien przeciwdziałać samorząd: od uzależnień, przez przemoc w rodzinie, aż po nietrzeźwość na drogach.