Aktualności

„Seniorze, trzymaj formę!” – najnowszy projekt Instytutu Łukasiewicza

Jaką rolę w życiu emerytowanych sportowców odgrywa aktywność fizyczna? Jak wspominają lata swojej świetności? Jakie znaczenie ma aktywność fizyczna w utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej w wieku dojrzałym? Czy niektóre dolegliwości eliminują możliwość uprawiania sportu? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą się na łamach książki „Seniorze, trzymaj formę”, która zostanie wydana przez Instytut Łukasiewicza. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Książka będzie zbiorem wywiadów ze znanymi sportowcami z grupy 50+, którzy opowiedzą o swojej
karierze i roli aktywności fizycznej w utrzymaniu dobrego zdrowia i kondycji psychicznej. Ważną część publikacji stanowić będą wywiady z teoretykami i naukowcami zajmującymi się aktywnością fizyczną osób starszych. „Seniorze, trzymaj formę!” pod koniec maja trafi do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce.

Celem publikacji jest podnoszenie aktywności osób starszych przy pomocy autorytetów gwiazd sportu oraz lekarzy i ekspertów zajmujących się sportem. Projekt będzie promował ruch wśród seniorów, solidarność międzypokoleniową i włączenie społeczne poprzez sport. W ramach projektu zostanie zorganizowane również spotkanie promocyjne oraz konkurs dla słuchaczy UTW.