Działania

Szczegóły naszych działań w 2013 roku

W 2013 r. realizowaliśmy kolejne projekty z zakresu gerontologii społecznej. Stworzyliśmy gazetę dla wszystkich UTW w Polsce. Przy współpracy z Archidiecezją Łódzką i Diecezją Opolską wydaliśmy dwie książki pod wspólnym tytułem „CzwartePrzykazanie.pl”. Zrealizowaliśmy również międzypokoleniowy projekt „Dwie Historie” – spotkania licealistów z byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Na zlecenie MSZ w ramach projektu „Jaka Unia?” przeprowadziliśmy cykl debat dotyczących Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy także kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Lekarzu, reaguj na przemoc!” oraz wydaliśmy książkę poświęconą uzależnieniom behawioralnym.

„UTW BEZ GRANIC”

UTW-bez-granic_2013W 2013 r. Instytut Łukasiewicza zrealizował ogólnopolski projekt „UTW BEZ GRANIC”. 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju otrzymało darmowe egzemplarze gazetki opracowanej specjalnie z myślą o słuchaczach. Publikacja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Na łamach wydawnictwa opublikowaliśmy wywiady z ważnymi osobistościami życia publicznego, którzy mówią o sprawach ważnych dla osób starszych. Rozmawialiśmy m.in. z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, oraz Wiesławą Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. W gazecie prezentowaliśmy także portrety UTW działających w różnych miejscach w całej Polsce. Pisaliśmy o ich dorobku, ofercie i pomysłach na aktywizację seniorów. Relacjonowaliśmy ważne wydarzenia dla środowiska UTW, promowaliśmy aktywność fizyczną oraz korzystanie z nowych technologii przez osoby starsze.

„CzwartePrzykazanie.pl”

CZAWRTE-PRZYKAZANIEInstytut Łukasiewicza we współpracy z archidiecezją łódzką i diecezją opolską wydał dwie książki pod wspólnym tytułem „CzwartePrzykazanie.pl”. Publikacje opowiadają o tym, jak układać relacje między pokoleniami oraz zapewnić rodzicom dobrą i spokojną starość. Książki pomagają w odnajdywaniu takich rozwiązań, by przedstawiciele różnych pokoleń nawzajem mogli od siebie czerpać. Przybliżeniu różnych aspektów starzenia służą wywiady z ekspertami, którzy mówią o sprawach dotyczących opieki nad osobami starszymi, a także możliwościach zadbania o lepszą jakość ich życia. Wywiadów do książek „CzwartePrzykazanie.pl” udzielili wybitni lekarze, m.in. prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, krajowy konsultant ds. geriatrii, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Andrzej Milewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Autorami książek są Iwona Schymalla i Maciej Zdziarski. Więcej na stronie www.czwarteprzykazanie.pl.

Promocja tematyki starzenia się społeczeństwa

MIKS-OBRAZKOW-Z-TVInstytut Łukasiewicza aktywnie promuje – w mediach i na konferencjach – problematykę starzenia się społeczeństwa. W 2013 r. z naszej inicjatywy na antenie TVP regularnie podejmowano tematy dotyczące życia osób starszych. W programach “Kawa czy herbata” uczestniczyli prezes Instytutu Łukasiewicza oraz eksperci. Audycje na temat starości z udziałem Macieja Zdziarskiego emitowano także m.in. w Programie 1 Polskiego Radia oraz w Radiu Merkury. Pracownicy Instytutu regularnie biorą udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce demograficznej. We wrześniu wspólnie z Urzędem Miasta Jasła zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą opieki farmaceutycznej nad osobami starszymi – z udziałem naukowców z Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi.

„Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami”

UZALEZNIENIA-BEHAWIORALNEW sierpniu 2013 r. do ośrodków zajmujących się pomocą osobom uzależnionym trafiła książka Macieja Zdziarskiego „Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami”. Publikacja, wydana przez Instytut Łukasiewicza, jest zbiorem wywiadów z psychologami, pedagogami, terapeutami i innymi specjalistami. Każda rozmowa dotyczy konkretnych obszarów tematycznych z dziedziny tzw. nowych uzależnień: patologicznego hazardu, uzależnienia od internetu, zakupoholizmu, seksoholizmu, uzależnienia od telefonu komórkowego i mediów oraz anoreksji i bulimii. Publikacja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Wydawnictwa edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych

miks-hazardowyW listopadzie 2013 r. Instytut Łukasiewicza opracował i wydał zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących wybranych uzależnień behawioralnych: patologicznego hazardu, uzależnienia od komputera i internetu oraz zakupoholizmu. Ulotki trafiły do 200 instytucji: poradni terapii uzależnień świadczących usługi finansowane przez NFZ, stowarzyszeń trzeźwościowych oraz diecezjalnych duszpasterstw trzeźwości. Każdy z adresatów projektu otrzymał 1200 egzemplarzy materiałów. Materiały powstały w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

„Dwie Historie”

okladka_dwie-historieProjekt „Dwie Historie”, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest odpowiedzią Instytutu Łukasiewicza na potrzebę poszukiwania nowych form edukacji historycznej. W ramach projektu we wrześniu 2013 r. odbyło się pięć spotkań byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych z uczniami krakowskich liceów. Zapis tych międzypokoleniowych spotkań posłużył do opracowania materiałów dydaktycznych: cyklu pięciu audycji i reportażu radiowego oraz dwóch publikacji. Materiały trafiły do wszystkich liceów ogólnokształcących w Małopolsce. Reportaż został także udostępniony regionalnym rozgłośniom Polskiego Radia. Patronat nad inicjatywą objęły: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Więcej o projekcie „Dwie Historie” na stronie www.dwiehistorie.instytutlukasiewicza.pl.

„Jaka Unia?”

A3-Unia-10-Rgb-01-Rgb-6Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych we wrześniu i październiku 2013 r. przeprowadziliśmy cykl debat w ramach projektu „Jaka Unia – próba bilansu obecności Polski i Polaków w Unii Europejskiej w przeddzień dziesiątej rocznicy polskiej akcesji”. Spotkania odbyły się w Olkuszu, Tarnowie, Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu i Nowym Sączu. Wzięli w nich udział parlamentarzyści, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Uczestnicy spotkań „Jaka Unia?” rozmawiali m.in. o perspektywie wprowadzenia w Polsce waluty euro, zmianach demograficznych w Europie oraz wykorzystaniu środków unijnych przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy. Owocem projektu jest publikacja udostępniana lokalnym instytucjom i organizacjom: urzędom gmin, bibliotekom, domom kultury i mediom wszystkich miast, w których odbyły się debaty. Na podstawie materiałów zebranych w trakcie debat powstał również cykl audycji radiowych. Honorowy patronat nad projektem „Jaka Unia?” objął marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Debaty odbywały się pod patronatem medialnym TVP Kraków. Szczegóły na stronie www.jakaunia.pl.

„Lekarzu, reaguj na przemoc!”

lekarzu-reaguj-na-przemocNa zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziliśmy adresowaną do lekarzy kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą przemocy w rodzinie. Celem projektu „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ramach kampanii opracowaliśmy zestaw materiałów informacyjnych dla lekarzy. Nasz projekt uzyskał poparcie prestiżowych partnerów – Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Więcej o kampanii na stronie www.lekarzureagujnaprzemoc.pl.