Aktualności Opole Czwarteprzykazanie.pl

W Warszawie zakończył się Kongres Zdrowego Starzenia

Przez dwa dni grono ekspertów, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowało o stojących przed Polską wyzwaniach demograficznych. W piątek sesję plenarną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą polityki senioralnej Polski poprowadził Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza. W dyskusji uczestniczyli m.in. Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, prof. dr hab. Bolesław Samoliński, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, prof. dr hab. Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także parlamentarzyści i przedstawiciele środowiska UTW.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej. – Odpowiedź na największy sukces cywilizacyjny Polski ostatnich dwudziestu lat, jakim jest wydłużenie życia obywateli, to wyzwanie dla systemu zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, ale także dla świadomości publicznej – mówił minister. – Aby mu sprostać, potrzebujemy autentycznej solidarności międzypokoleniowej.

Minister przypomniał główne tezy „Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020”. Ich realizacja wymaga przyjęcia horyzontalnej strategii wobec wszystkich aspektów życia osoby starszej, przekraczania granic kompetencyjnych między instytucjami oraz zapewnienia właściwej profilaktyki zdrowotnej w każdym okresie życia.

O „Założeniach długofalowej polityki senioralnej” mówiła także Marzena Breza podczas sesji plenarnej. Według dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej to dokument kierowany do nas wszystkich i to od nas będzie zależało powodzenie w jego realizacji. – Bardzo ważnym elementem polityki senioralnej jest profilaktyka, nie tylko zdrowotna, ale także społeczna – mówiła Marzena Breza.

Podczas Kongresu Zdrowego Starzenia rozmawiano o problemach zdrowotnych i potrzebach opiekuńczych osób starszych, kwestiach z dziedziny zdrowia publicznego oraz inwestowaniu w opiekę zdrowotną.

Źródło: MPiPS