Aktualności Opole Czwarteprzykazanie.pl

Instytut Łukasiewicza zaproszony do współpracy przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

W poniedziałek, 10 lutego odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych działającej w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. prezesa Instytutu Łukasiewicza,  Macieja Zdziarskiego. Na posiedzeniu omawiano projekty  realizowane przez Komisję w latach ubiegłych, przedstawiona została również koncepcja  działań na 2014 rok.  

W bieżącym roku  eksperci  Komisji zamierzają  stworzyć „Złotą Księgę Dobrych Praktyk”, która ma pełnić rolę przewodnika dla samorządów w zakresie skutecznych działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Planowane jest ponadto przeprowadzenie kampanii społecznej „Sposoby mówienia o starości” oraz  przygotowanie poradnika dot. zabezpieczenia społecznego dla osób starszych podróżujących po państwach UE.  Komisja zamierza również rozpocząć realizację  projektu badawczego w zakresie kompleksowych standardów funkcjonowania placówek opiekuńczych oraz wsparcia środowiskowego. Efekty prac poszczególnych zespołów eksperckich będą prezentowane i konsultowane na  następnych spotkaniach Komisji.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich w  lutym 2011 r.  Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych i polityką senioralną. Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to: dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także do usług konsumenckich i finansowych, aktywizacja społeczna seniorów i ich sytuacja na rynku pracy, relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.