Działania

Szczegóły naszych działań w 2012 roku

W 2012 r. zajęliśmy się pracą nad przedsięwzięciami wpisującymi się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zrealizowaliśmy dwa ogólnopolskie projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Dziadkowie to skarb!” adresowany do samorządów oraz „OswoićStarość.pl” dla wszystkich polskich uniwersytetów trzeciego wieku. Wydaliśmy dwie książki: „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” oraz „OswoićStarość.pl”

W pierwszej kolejności zajęliśmy się pracą nad przedsięwzięciami wpisującymi się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

„Dziadkowie to skarb!”

W połowie 2012 r. nasz projekt „Dziadkowie to skarb!” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu do wszystkich gmin i powiatów w Polsce trafiły materiały promujące działania na rzecz seniorów. Samorządowcy otrzymali wskazówki na temat tego, jak należy pobudzać aktywność osób starszych w lokalnych środowiskach. Elementem projektu był także cykl audycji radiowych z udziałem ekspertów poświęcony sprawom osób starszych. Audycje zostały wyemitowane przez regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. Działania wchodzące w zakres projektu „Dziadkowie to skarb!” były wspierane przez Krakowską Akademię Profilaktyki oraz Fundację Bankową im. L. Kronenberga.

„StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”

We wrześniu nakładem Instytutu Łukasiewicza ukazała się książka Macieja Zdziarskiego „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”. W 16 rozmowach ze znawcami gerontologii, medycyny, psychologii, ekonomii i socjologii poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania: Kiedy zaczyna się starość? Jak pomóc rodzicom, by mogli dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem? Co zrobić, by mieszkanie było bardziej przyjazne seniorowi? Wywiady z ekspertami przybliżają różne aspekty starzenia się i formułują podpowiedzi przydatne dorosłym dzieciom i starzejącym się rodzicom.

„OswoićStarość.pl”

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w październiku 2012 r. Instytut Łukasiewicza przystąpił do realizacji nowego projektu: „OswoićStarość.pl”. W grudniu 2012 r. ukazała się książka pt. „OswoićStarość.pl” – zbiór wywiadów z osobami aktywnymi w dziedzinie polityki społecznej, przedstawicielami środowisk naukowych i organizacji pozarządowych kierujących swoją ofertę do seniorów. Wśród rozmówców znaleźli się m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej; Wiesława Borczyk, szefowa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW; Krystyna Lewkowicz, koordynatorka Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w Warszawie; prof. Adam Windak, krajowy konsultant ds. medycyny rodzinnej, a także znana aktorka Emilia Krakowska. Książka „OswoićStarość.pl” została bezpłatnie przekazana wszystkim uniwersytetom trzeciego wieku w Polsce.

Przeprowadziliśmy także ogólnopolskie badanie UTW, dzięki któremu poznaliśmy działalność tych środowisk, ich problemy i oczekiwania. W ramach projektu Instytut Łukasiewicza przygotował również bazę wiedzy o tekstach naukowych i publicystycznych z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do osób starszych. Więcej informacji o projekcie na stronie www.oswoicstarosc.pl.