Aktualności Opole Czwarteprzykazanie.pl

“UTW BEZ GRANIC” – wydawnictwo Instytutu Łukasiewicza trafiło do UTW w całej Polsce

400 UTW otrzymało darmowe egzemplarze pierwszego numeru gazetki “UTW BEZ GRANIC”. Wydawnictwo przygotowane przez Instytut Łukasiewicza jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

W numerze znalazła się m.in. relacja z Forum III Wieku w Krynicy-Zdroju oraz wywiady z uczestnikami imprezy. Gazetka zawiera także artykuły dotyczące UTW w Sopocie i Zielonej Górze, rozmowy z aktywnymi seniorami oraz liderką ruchu UTW Wiesławą Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.