Aktualności

„UTW BEZ GRANIC: akademia pogodnej starości” – nowy projekt Instytutu Łukasiewicza

W czerwcu do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce trafią bezpłatne egzemplarze wydawnictwa  „UTW BEZ GRANIC: akademia pogodnej starości”. Projekt Instytutu Łukasiewicza został doceniony przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do końca roku dostarczymy czytelnikom sześć wydań gazety skoncentrowanej 9wokół zdrowego starzenia się, inicjatyw podejmowanych na polskich UTW oraz szeroko rozumianej aktywności seniorów.

W gazecie zawarte zostaną przydatne informacje dotyczące schorzeń i dolegliwości pojawiających się wraz z wiekiem. Lekarze i eksperci zajmujący się zdrowym starzeniem się przybliżą najważniejsze zagadnienia dotyczące profilaktyki, diagnozowania i leczenia powszechnych chorób dotykających seniorów. W ciekawych formach dziennikarskich zrelacjonujemy ciekawe wydarzenia odbywające się w polskich UTW, opiszemy także sylwetki seniorów, którzy ciekawie i aktywnie spędzają czas na emeryturze.

Celem projektu jest dostarczenie słuchaczom UTW wiedzy w dziedzinie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych. Dzięki gazecie chcemy podnieść świadomość na temat korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Działania pomogą także promować dobre praktyki na polskich UTW, a gazeta i portal internetowy posłużą za platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między uniwersytetami.