Aktualności

Świadomy senior. Małopolskie debaty o problemach osób starszych już od września

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Instytut Łukasiewicza przystąpi do realizacji nowego projektu adresowanego do osób starszych. Od września do końca roku zorganizujemy cykl 8 debat w różnych miastach Małopolski. Podczas spotkań poruszone zostaną tematy związane z powszechnymi wśród seniorów problemami zdrowotnymi. Część debat poświęcone zostanie kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

Jak nie dać się oszukać metodą “na wnuczka”? Jak sprawdzić, czy osoba pukająca do naszych drzwi jest naprawdę kimś, za kogo się podaje? Dlaczego lepiej unikać chwilówek i jakie chwyty stosują parabanki, by przyciągnąć klientów? Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać? Na te i inne pytania seniorzy uzyskają odpowiedzi podczas kolejnych spotkań. Na każde z nich zaproszeni zostaną eksperci z danej dziedziny: lekarze, policjanci, radcowie prawni, doradcy finansowi.

Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas spotkań będzie zestaw materiałów informacyjnych – 8 ulotek tematycznych, których egzemplarze trafią do uczestników. Materiały przekazane zostaną także starostwom powiatowym i samorządom gminnym (w miastach, w których odbyły się debaty) w celu dystrybucji (np. w przychodniach).

Każde ze spotkań będzie poświęcone jednemu ze wspomnianych wcześniej zagadnień. Aby uczestnicy mogli zdobyć pełną wiedzę na wszystkie poruszone tematy, przygotowane zostanie także jedno wydanie gazety dla seniorów, w której w przystępny sposób opisany zostanie każdy problem. Gazety rozdamy uczestnikom oraz roześlemy wszystkim urzędom gmin w Małopolsce.

Debaty zostaną zarejestrowane. Materiały audio posłużą do przygotowania cyklu audycji radiowych, które będą upublicznione na stronie internetowej projektu, a także udostępnione lokalnym stacjom radiowym.

Po zakończeniu spotkań powstanie publikacja książkowa, w której zamieszczone zostaną relacje ze spotkań oraz artykuły informacyjne. Książka zostanie rozesłana do jednostek samorządowych w miastach, w których odbyły się debaty.