Aktualności

„Jaka Unia?” – III edycja debat Instytutu Łukasiewicza w Małopolsce

Debaty Instytutu Łukasiewicza pod hasłem „Jaka Unia?” stały się już lokalną tradycją w Małopolsce, a w poprzednich edycjach udział wzięło ponad 1000 osób. W maju i czerwcu odbędą się kolejne spotkania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło właśnie listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2015”. Inicjatywa Instytutu po raz trzeci została doceniona.

Poparcie społeczne dla członkostwa Polski w UE jest wysokie, jednak wciąż znaczna grupa obywateli (między 20 a 30%) jest do niego nastawiona sceptycznie. Ten odsetek jest znacznie wyższy wśród przedstawicieli starszego pokolenia. Polacy nie znają mechanizmów podejmowania decyzji w UE, niewystarczająco rozumieją jej wpływ na gospodarkę i sprawy społeczne, wykazują też niewielkie zainteresowanie sprawami europejskimi, czego najlepszym przykładem jest niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: Polska – 23,82%, średnia unijna – 41% (eurowybory 2014 r.).

Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE ma zwykły obywatel? Czy i w jaki sposób możemy korzystać z funduszy unijnych w wymiarze jednostkowym? Czy otwarte granice to jedyny profit związany z obecnością Polski w UE, z jakiego korzystają obywatele? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy jednej z debat w Małopolsce. Kolejną z dyskusji poświęcimy wyzwaniom, jakie stoją przed małopolskimi samorządami w obecnej perspektywie finansowej. Inne tematy to m.in. różnice w postrzeganiu integracji unijnej przez przedstawicieli różnych pokoleń oraz stymulowanie rozwoju technologii ograniczających niską emisję. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że miastami o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w kraju jest Nowy Sącz i Kraków (oba w Małopolsce).

Z debatami dotrzemy do gmin, które odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów i są zaliczane do bogatszych w skali kraju (np. Niepołomice). Podczas spotkania ocenimy, jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju samorządów i ich sukcesu.