Aktualności

„Rodzina na start!” – nowa edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej

Jak zachęcać najmłodszych do ruchu na świeżym powietrzu? Dokąd wybrać się na rodzinne rowerowe wakacje? Jak kształtować dobre nawyki żywieniowe i wspierać aktywność fizyczną w każdym wieku? Instytut Łukasiewicza rozpoczyna realizację siódmej edycji projektu „Rodzina na start!” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gazeta „Rodzina na start!” promuje rodzinne spędzanie czasu, zdrowe i aktywne życie. Celem projektu jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej.

Kolejne numery gazety trafią do 314 starostw powiatowych w całej Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. Nakład każdego numeru to 19 tys. egzemplarzy. Do ostatniej wysyłki dołączone zostaną ulotki promujące aktywny tryb życia. Prócz tego na stronie www.rodzinanastart.pl znaleźć można artykuły i wywiady z ekspertami o roli sportu w życiu rodziny.