Aktualności

„Polska Sztafeta” – nowa inicjatywa wydawnicza dla uczniów szkół sportowych

Jakich sportowych idoli mieli polscy nastolatkowie sto lat temu? Jak wyglądały zajęcia wychowania fizycznego naszych dziadków i rodziców? Co mają do przekazania swoim następcom – młodym sportowcom – wielcy mistrzowie sprzed lat?

„Polska Sztafeta” to kolorowa gazeta oraz strona internetowa, których adresatem jest przede wszystkim młodzież zainteresowana sportem. W nowym projekcie Instytutu Łukasiewicza, współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, chcemy zwrócić uwagę na to, że młodzi sportowcy są członkami tej samej, biało-czerwonej sztafety, która poprzez kolejne generacje biegnie nieprzerwanie od ponad stu lat. Celem publikacji jest wzbudzenie w młodym pokoleniu dumy z osiągnięć polskich sportowców oraz wzmocnienie chęci reprezentowania własnego kraju na arenie międzynarodowej.

W gazecie znaleźć można wiele ciekawych artykułów, wywiadów i opowieści o polskich sportowcach. Każdy numer „Polskiej Sztafety” jest wydawany w nakładzie ponad 20 tys. egz. Jej odbiorcami są szkoły mistrzostwa sportowego oraz licea o profilu sportowym w całej Polsce. Każda z placówek otrzymuje każdorazowo po 200 egzemplarzy gazety. Pierwszy numer ukazał się w czerwcu br., kolejne trafiać będą do czytelników od września do grudnia.