Aktualności

Przeciw kłamstwu o “polskich obozach”. Nowa inicjatywa Instytutu

Fundacja Instytut Łukasiewicza przystąpiła do realizacji nowego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie” to inicjatywa, której celem jest przeciwdziałanie kłamstwom i negatywnym stereotypom na temat Polski i Polaków. Projekt jest odpowiedzią na sformułowanie “polskie obozy koncentracyjne”, coraz częściej pojawiające się w zachodnich mediach. Celem przedsięwzięcia będzie przywrócenie pamięci na temat niemieckich zbrodni i heroicznej postawy Polaków podczas drugiej wojny światowej.

Bohaterami projektu będą sędziwi, w większości ponad 90-letni byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Opowiedzą swoje historie, które wybrzmią jak mocny apel o niezakłamywanie historii i przywrócenie pamięci o tym, kto był ofiarą, a kto sprawcą zbrodni dokonywanych w niemieckich obozach na terenie okupowanej Polski. Poprzez przypomnienie postaci takich jak Maksymilian Kolbe czy Witold Pilecki, przywrócony zostanie właściwy obraz historii, zniekształcany przez powtarzające się kłamstwo o „polskich obozach koncentracyjnych”.

Projekt jest adresowany głównie do dziennikarzy w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii – to właśnie w mediach tych krajów najczęściej pojawiają się określenia fałszujące historię. Przygotowujemy serwis internetowy adresowany głównie do zachodniej opinii publicznej, w którym znajdą interesujące informacje na temat drugiej wojny światowej z perspektywy Polski. Za pomocą strony wskażemy, że to Polska jako pierwsza padła ofiarą agresji Niemiec oraz wytłumaczymy, że choć zbrodnie dokonywały się na terenie okupowanej Polski, to ich sprawcami byli Niemcy. Opracujemy także pakiet materiałów elektronicznych, który zostanie rozesłany do 300 redakcji w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz publikację w 3 wersjach językowych, która będzie podsumowaniem materiałów zgromadzonych w ramach projektu: zestawień faktów (kalendaria, statystyki etc.), relacji świadków (byłych więźniów), opinii historyków.

Podsumowaniem projektu będzie listopadowa konferencja, podczas której zbierzemy wartościowe pomysły, sformułujemy wnioski i rekomendacje dotyczące przezwyciężania niekorzystnych stereotypów i walki z kłamliwym sformułowaniem „polskie obozy koncentracyjne”. O próbę odpowiedzi na te pytania poprosimy przedstawicieli MSZ, Kancelarii Prezydenta, instytucji takich jak Instytut Pamięci Narodowej, historyków, naukowców i publicystów.