Aktualności

Rozpoczyna się cykl debat Instytutu Łukasiewicza i Instytutu Medycyny Pracy pod hasłem „Używki, zdrowie i nauka”

We wrześniu i październiku br. odbędą się dyskusje ekspertów z cyklu „Używki, zdrowie i nauka. Laboratorium edukacyjne Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera i Instytutu Łukasiewicza”. Do grona partnerów dołączyły kolejne prestiżowe instytucje – Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Akademia Nauk. – Jako organizacja, która koncentruje swoją działalność na problematyce zdrowia publicznego, popularyzujemy głos ekspertów i wpisujemy się w cele Narodowego Programu Zdrowia – wyjaśnia Maciej Zdziarski, prezes Instytutu, pomysłodawca i moderator spotkań.

Pierwsza debata, realizowana 20 września w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, będzie poświęcona wyzwaniom w profilaktyce i polityce wobec tytoniu w świetle implementacji unijnej dyrektywy tytoniowej i uruchomienia Narodowego Programu Zdrowia. Obecność zapowiedzieli m.in. minister Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny oraz dyrektor Instytutu Medycyny Pracy prof. Konrad Rydzyński i jego zastępca, prof. Wojciech Hanke.

Partnerem drugiego panelu, zaplanowanego na 26 października, będzie Polska Akademia Nauk. Dyskusję pt. „Jak badać nowe produkty dla palaczy? Rola niezależnych instytucji i ośrodków naukowych” otworzy gospodarz – prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN. Do udziału w dyskusji zostaną zaproszeni m.in. naukowcy z PAN zaangażowani w badania nad nowymi produktami dla palaczy.

Kolejne planowane debaty będą dotyczyły wpływu alkoholu na zdrowie dzieci i młodzieży oraz profilaktyki dotyczącej używek w środowisku pracy. Cykl dyskusji „Używki, zdrowie i nauka” wpisuje się w misję Instytutu Łukasiewicza, organizacji działającej na rzecz zdrowia publicznego. Fundacja jest inicjatorem debaty na temat polityk publicznych wobec alkoholu i papierosów (www.alkoholipapierosy.instytutlukasiewicza.pl). W lutym br. w Sejmie RP odbyła się dyskusja z udziałem parlamentarzystów, podczas której zaprezentowano książkę Macieja Zdziarskiego, poświęconą politykom publicznym wobec alkoholu i papierosów.

Po każdym z paneli z cyklu „Używki, zdrowie i nauka” powstanie raport – podsumowanie stanowisk i opinii, określenie głównych punktów dyskusji, wyzwań i rekomendacji. Sprawozdanie roześlemy do grona ok. 150 ekspertów i liderów opinii w dziedzinie zdrowia publicznego. W pakiecie z raportami roześlemy także wywiady przeprowadzone przez Instytut Łukasiewicza z zagranicznymi przedstawicielami środowiska zdrowia publicznego. W ten sposób zapewnimy wszechstronne ujęcie tematu z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Instytut Łukasiewicza specjalizuje się w działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu polityki wobec używek i polityki senioralnej, współpracując z uznanymi autorytetami medycznymi. Fundacja prowadzi kampanie z udziałem prestiżowych partnerów ze środowiska zdrowia publicznego. W ostatnich latach efektem działalności Instytutu są dziesiątki publikacji popularyzatorskich – książek, gazet, materiałów edukacyjnych poświęconych zdrowiu i profilaktyce, a także wiele zrealizowanych debat z udziałem ekspertów.