Aktualności

„Duszpasterze trzeźwości” – nowy projekt Instytutu Łukasiewicza na zlecenie PARPA

Instytut Łukasiewicza przystąpił do realizacji nowego projektu na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Książka „Duszpasterze trzeźwości” to przewodnik po działalności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych. Publikacja będzie zawierać przede wszystkim wywiady z osobami zaangażowanymi w działalność trzeźwościową Kościoła. Będą to osoby duchowne i świeckie, które przedstawią własne refleksje na temat roli Kościoła i opowiedzą o swoich doświadczeniach.

W książce ukazana zostanie m.in. rola osób duchownych w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz historia działalności księży na rzecz trzeźwości. Autorzy przybliżą znaczenie duszpasterstw trzeźwości, Krucjaty Wyzwolenia Trzeźwości oraz innych inicjatyw podejmowanych przez Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe. W rozmowach z ekspertami wyjaśnią m.in. w jaki sposób osoby duchowne powinny podchodzić do problemu uzależnienia. Jesienią publikacja trafi do wszystkich dekanatów, a także zakonów i księży innych Kościołów.

Publikacja przygotowywana przez Instytut Łukasiewicza to kolejne tegoroczne przedsięwzięcie PARPA adresowane do duchownych. W ostatnim czasie zainicjowana została kampania „Motywujmy do zmiany”, której celem jest zwiększenie kompetencji osób duchownych w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym. Więcej o kampanii na stronie internetowej.