Aktualności

„Historia wykuta w miedzi” – zapowiedź nowej publikacji Instytutu Łukasiewicza

Czy Stanisław Staszic miał rację, pisząc, że depczemy po „rozległych górach miedzi”? Jak odkrycie rud 150 lat później wpłynęło na życie społeczne i ekonomiczne Dolnego Śląska? Dlaczego to właśnie Zagłębie Miedziowe stało się jednym z najważniejszych ośrodków oporu wobec władz komunistycznych? W 2021 r. ukaże się nowa książka autorstwa Magdaleny Stokłosy i Aleksandry Wójcik, wydana przez Instytut Łukasiewicza. Współwydawcą publikacji jest KGHM Polska Miedź S.A.

Książka opowiada o początkach polskiego górnictwa i hutnictwa miedziowego oraz o sukcesie KGHM – jednego z najważniejszych producentów metali nieżelaznych na świecie. Historia KGHM nieodłącznie wiąże się z powstaniem i rozwojem NSZZ „Solidarność” – ruchu, który wywarł ogromny wpływ na losy mieszkańców Zagłębia Miedziowego i całego kraju. Na kolejnych stronach książki autorki przedstawiają opowieść o najchlubniejszych i najbardziej dramatycznych momentach ostatniego sześćdziesięciolecia.

Tekstom towarzyszy wiele archiwalnych zdjęć ukazujących pionierskie prace w Zagłębiu Miedziowym i ludzi związanych z KGHM, a także ilustrujących rozwój cywilizacyjny regionu. W książce nie brakuje unikalnych, rzadko publikowanych fotografii z lat 80., pokazujących strajki w Zakładach Górniczych Lubin, działalność NSZZ „Solidarność” i przełomowe momenty roku 1989.

W ostatnim rozdziale opisana została działalność KGHM – pierwszego polskiego koncernu operującego w skali globalnej, mającego miejsce w światowej czołówce pod względem innowacyjności w przemyśle wydobywczym i hutniczym.