Aktualności

Diagnoza problemów alkoholowych w gminach. Nowa publikacja

Instytut Łukasiewicza wydał kolejną książkę poświęconą polityce wobec alkoholu. Tematem publikacji jest diagnoza, która powinna być punktem wyjścia przy planowaniu gminnych działań i wstępem do opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – Tylko wówczas polityka wobec alkoholu oparta jest na faktach, odpowiada na potrzeby i problemy, które faktycznie istnieją w lokalnej społeczności – napisano w słowie wstępnym.

Diagnoza - okladkaKsiążka służy temu, by dostarczyć członkom gminnych komisji i osobom odpowiedzialnym za rozwiązywanie problemów alkoholowych wiedzy na temat metod przeprowadzania diagnozy. Celem publikacji jest także przekonanie czytelników, że prawidłowo zaplanowana i przeprowadzona diagnoza może stanowić nieocenione wsparcie dla gminnych działań.

Autorem książki jest Artur Malczewski, socjolog, kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, badacz mający ogromne doświadczenie w zakresie diagnozy i monitorowania problemu narkomanii. Głównymi adresatami publikacji są przedstawiciele samorządów gminnych: pełnomocnicy, koordynatorzy gminnych programów i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.