Aktualności

„Rozpoczęło się w Polsce. Opowieść o ropie naftowej i gazie na stulecie odzyskania niepodległości”. Nowa publikacja Instytutu Łukasiewicza

Po 1918 r., w najtrudniejszych latach walk o granice i utrzymanie niedawno odzyskanej niepodległości, zasobność w ropę naftową i gaz okazały się jedną z podstaw niezależności gospodarczej młodego państwa. Już w połowie lat 20. Polska objęła pozycję lidera w produkcji gazu ziemnego. Gazowe paliwo okazało się siłą napędową przemysłu dźwigającego się z ruin po I wojnie światowej. Nafta dawała światło, które – jak wskazywano – obok chleba i wody było towarem pierwszej potrzeby.

Instytut Łukasiewicza na zlecenie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wydał książkę, która przybliża historię polskiego górnictwa ropy naftowej i gazownictwa w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Czas jubileuszu skłania do refleksji nad tym, jak ogromną rolę odgrywają sektor naftowy i gazowniczy w życiu całej wspólnoty narodowej.

Do książki trafiły m.in. przedwojenne zdjęcia z polskich kopalń ropy naftowej i rafinerii. Czarno-białe fotografie poddano cyfrowej koloryzacji. W albumie zaprezentowano także sylwetki pionierów przemysłu naftowego oraz przykłady zaangażowania tego sektora w działalność patriotyczną.