Aktualności

O książce „Alkohol i papierosy” w Sejmie RP: panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

23 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone nowej książce Instytutu Łukasiewicza oraz wybranym aspektom polityki wobec alkoholu i papierosów. W dyskusji poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z ograniczeniem dostępu do używek i planowanymi zmianami prawnymi w tym zakresie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 lutego o godz. 12.00 w sali nr 14 im. Bronisława Geremka (bud. G Sejmu RP).

Organizatorem dyskusji jest Instytut Łukasiewicza we współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim i posłem na Sejm RP Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, autorem projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (obecnie w konsultacjach).

Udział zapowiedzieli m.in. dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, zastępca dyrektora Katarzyna Łukowska, krajowy konsultant w zakresie zdrowia środowiskowego prof. Wojciech Hanke, genetyk-onkolog prof. Jan Lubiński, onkolog prof. Jacek Jassem (wystąpienie video) oraz prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski. Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. posłowie na Sejm RP.

Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne
23 lutego 2016 r., godz. 12.00, Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, budynek G, sala nr 14 im. Bronisława Geremka
Organizatorzy: Instytut Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Poseł na Sejm RP Szymon Szynkowski vel Sęk
Kontakt: info@instytutlukasiewicza.pl, tel. 12 340 93 70