Aktualności

Instytut Łukasiewicza o politykach publicznych wobec alkoholu i papierosów

Projekt „Ogranicz dostępność”  to  reakcja na głosy samorządowców, którzy dostrzegają problemy związane ze zbyt dużą liczbą całodobowych sklepów sprzedających alkohol 24 h na dobę w centrach miast. Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie PARPA wpisuje się w  prowadzoną przez Instytut Łukasiewicza debatę o polityce regulacyjnej państwa wobec używek.

Czy punkty z alkoholem muszą naprawdę znajdować się niemal na każdym rogu? Czy samorządy mogą ograniczyć liczbę punktów sprzedaży, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców? Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował akcję informacyjną na rzecz ograniczania dostępności fizycznej alkoholu. Adresatami projektu są  przede wszystkim samorządy lokalne decydujące o przyznawaniu zezwoleń na handel alkoholem.

Instytut jest odpowiedzialny m.in. za stronę internetową www.ograniczdostepnosc.pl.  W serwisie znajdują się rady dla samorządowców, jakich błędów należy unikać przy uchwalaniu prawa dotyczącego punktów sprzedaży alkoholu. Na stronie zamieszczono także przykłady dobrych praktyk. W ostatnim czasie wiele miast podjęło decyzję o zmniejszeniu liczby sklepów z alkoholem w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Jak podkreśla PARPA, Polska wciąż jednak znajduje się w światowej czołówce pod względem dostępności alkoholu. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinno przypadać co najmniej 1000 osób. Dziś średnia dla całej Polski to 273.

Dostępność alkoholu to tylko jedno z wielu zagadnień z zakresu polityki państwa wobec używek. Instytut Łukasiewicza aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat polityki regulacyjnej państwa wobec używek, m.in. przygotowując publikację pt. „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”. Będzie to zbiór wywiadów z ekspertami: najważniejszymi przedstawicielami polskiej medycyny, specjalistami z zakresu zdrowia publicznego i profilaktyki uzależnień. Rozmówcy opowiedzą o różnych aspektach polityki państwa wobec używek: alkoholu i papierosów. Wkrótce powstanie także strona internetowa projektu, gdzie będziemy gromadzić wiedzę i opinie na temat zagadnień prawnych, ekonomicznych i zdrowotnych. Serwis będzie dostępny pod domeną www.alkoholipapierosy.instytutlukasiewicza.pl w połowie listopada.