Aktualności

„Poczta Polska bez barier” – nowa kampania przygotowana przez Instytut Łukasiewicza

Coraz więcej placówek bez barier architektonicznych, oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami i materiały informacyjne w tysiącach urzędów w całej Polsce – Poczta Polska zainaugurowała kampanię informacyjną adresowaną do osób niepełnosprawnych. Za jej realizację odpowiedzialny był Instytut Łukasiewicza.

POCZTA-POLSKA-BEZ-BARIER-konferencja-w-PAP

W inauguracji kampanii „Poczta Polska bez barier” uczestniczyli Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, sprawujący nadzór nad Pocztą Polską, oraz Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Rafalska odniosła się do porozumienia na rzecz osób niepełnosprawnych, które zawarła Poczta Polska z kierowanym przez nią resortem. – W Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, które mimo usilnych działań wielu instytucji ciągle są wykluczone z różnych obszarów życia. Współpraca, którą nawiązaliśmy, zamienia się w konkretne działania. Poczta Polska buduje zaufanie i swoją wiarygodność.

Jak wskazał Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, od momentu zawarcia w marcu tego roku porozumienia w sprawie osób niepełnosprawnych zatrudnienie osób z orzeczoną niepełnosprawnością w spółce wzrosło o ok. 10%. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią listonosze.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że kluczowe znaczenie ma dostosowywanie urzędów pocztowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. – Sam dwukrotnie przez dłuższy czas poruszałem się o kulach. Wówczas doświadczyłem, czym są bariery architektoniczne, a także bariery mentalne, wpisane w świadomość osób absolutnie sprawnych – podkreślał minister Andrzej Adamczyk. – Cieszę się z tej inicjatywy, a jako minister odpowiedzialny za nadzór nad Pocztą Polską mogę powiedzieć, że jestem dumny, że spółka wpisuje się w priorytety rządu akcentowane w debacie publicznej, takie jak przywracanie godności osób niepełnosprawnych, poprawa jakości ich życia, troska o włączenie społeczne. To działania, których oczekują niepełnosprawni.

W ramach kampanii „Poczta Polska bez barier” do ponad 4,6 tys. placówek pocztowych trafiło blisko 800 tys. egz. materiałów informacyjnych, z których osoby z niepełnosprawnościami mogą dowiedzieć się między innymi, jak poprawić swoją sytuację na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, a także w jaki sposób ubiegać się w PFRON o dofinansowanie zakupu sprzętu. Ruszyła również strona internetowa kampanii – www.pocztapolskabezbarier.pl. Materiały i portal zostały przygotowane przez Instytut Łukasiewicza.