Aktualności

“Rodzina na start!” – kolejna edycja międzypokoleniowej kampanii promującej aktywność fizyczną

Jak zachęcać najmłodszych do ruchu na świeżym powietrzu? Czy dziadkowie mogą ćwiczyć z wnukami? Jakie rodzaje aktywności fizycznej sprzyjają umacnianiu rodzinnych więzi? Instytut Łukasiewicza rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu “Rodzina na start!”.

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej za pośrednictwem starostw powiatowych dostarczymy mieszkańcom zestaw materiałów promujących aktywność fizyczną. Celem gazety „Rodzina na start!” oraz pakietu ulotek będzie zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowania rodzin wokół aktywności fizycznej.

Kolejne numery gazety będą trafiać do starostw powiatowych w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r. Ponadto każde starostwo otrzyma zestaw 3 ulotek promujących aktywny tryb życia w trzech pokoleniach: dzieci, dorosłych (rodziców) i seniorów (dziadków). W materiałach wskazane zostaną rodzaje aktywności polecane przedstawicielom danej grupy wiekowej. Łącznie wydrukujemy kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy wydawnictw.

Więcej szczegółów o nowej edycji kampanii już wkrótce na stronie internetowej www.rodzinanastart.pl.