Aktualności

Elbląg: Wystawa „Maraton solidarności” jest dla nas szczególnie ważna

Plansze projektu „Maraton solidarności” są eksponowane w Zespole Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu. – Wystawa przekazana przez Fundację Instytut Łukasiewicza jest dla nas wyjątkowa ze względu na jej charakter związany ze sportem, który w naszej placówce odgrywa szczególną rolę – mówi Hanna Szuszkiewicz, dyrektor szkoły. – Chcemy promować postawy fair play – idee, które są łamane w trakcie wojny, co dobitnie pokazują fotografie zaprezentowane na planszach.  Młodzież ze zrozumieniem i empatią przyjęła wystawę, utożsamiamy się z lękiem i bólem sportowców, ale też wszystkich obywateli Ukrainy. Po wybuchu wojny do naszej szkoły trafiło kilku sportowców z Ukrainy, którzy do tej pory kontynuują swoją sportową karierę wspólnie z polską młodzieżą.