Aktualności

Dr Krzysztof Mordyński, kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego: Ekspozycja pięknym przejawem solidarności

Wystawa „Maraton solidarności” prezentowana na zabytkowym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu cieszyła się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających naszą uczelnię – mówi dr Krzysztof Mordyński, kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. – W ciągu trzech tygodni odwiedziło ją kilka tysięcy osób: studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, turystów z kraju i zagranicy, którzy zwiedzali zabytkowe budynki kampusu, oraz zwykłych spacerowiczów, mieszkańców naszego miasta.

Tematem ekspozycji jest solidarność polskiego środowiska sportowego ze sportowcami ukraińskimi, pozbawionymi w wyniku działań wojennych możliwości trenowania i rozwijania swoich talentów, która wyraziła się przez udzieloną im konkretną pomoc. Wystawa wywoływała poruszenie wśród osób, które się z nią zapoznawały. Uważamy, że ta ekspozycja jest bardzo cennym świadectwem budowania dobrych sąsiedzkich relacji z narodem ukraińskim i ukazuje budujące przejawy solidarności w obliczu dramatu wojny – kontynuuje doktor Krzysztof Mordyński.

Zdjęcia: Marcin Łobaczewski