Aktualności Opole Czwarteprzykazanie.pl, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

“Tygodnik Powszechny”: Czy starsi ludzie w Polsce są dyskryminowani?

“Ogłoszenia dla ludzi młodych, niedoinwestowanie starszych pracowników, zwalnianie ich przed rozpoczęciem przedemerytalnego okresu ochronnego, odmawianie zabiegów chirurgicznych czy wypisywania droższych lekarstw osobom w wieku sędziwym, ograniczony dostęp do informacji na rynku dóbr i usług – to tylko najważniejsze przejawy dyskryminacji ze względu na wiek” – pisze Przemysław Wilczyński w najnowszym “Tygodniku Powszechnym”. Autor powołuje się m.in. na wywiad z prof. Piotrem Błędowskim, ekonomistą i gerontologiem, zamieszczony w książce “StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”. Ekspert mówi w nim m.in. o rosnącej roli ludzi starszych w reklamie i marketingu.

Dziennikarz “TP” zwraca uwagę, że polski dyskurs na temat starości został zdominowany przez kwestie związane z ubezpieczeniami, emeryturami i finansowaniem opieki nad niesamodzielnymi. Seniorzy rzadko są pozytywnymi bohaterami mediów i reklamy. To dlatego wielu ludzi ulega stereotypom i starość wiąże z ubóstwem, niedołęstwem czy zagrożeniem. Wszystko to prowadzi do bardzo niekorzystnego zjawiska – utraty szacunku dla osób starszych, który przez całe stulecia był fundamentem relacji międzyludzkich w naszej kulturze.

“Warto więc wrócić do szerszego kontekstu polskiej dyskusji o starzeniu się i starości, która utknęła na etapie ekonomii, zostawiając z tyłu problemy społeczne: system opieki nad osobami niesamodzielnymi, służbę zdrowia czy dyskryminację na rynku pracy” – pisze Przemysław Wilczyński. Cały tekst można znaleźć w najnowszym “TP”.