Aktualności

Poznań: Instytut Łukasiewicza
wykonawcą wystawy o Powstańcach Wielkopolskich

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otworzona została wystawa o Powstańcach Wielkopolskich spoczywających na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na planszach zaprezentowano losy bohaterów, a także przebieg renowacji kwatery, w której spoczywają. Z inicjatywy Instytutu Poznańskiego i Stowarzyszenia Projekt Poznań odnowiony został Pomnik Powstańców Wielkopolskich i Śląskich. W kolejnych miesiącach planowana jest renowacja 150 nagrobków.

Instytut Łukasiewicza był odpowiedzialny za kompleksowe opracowanie wystawy. Odtworzone zostały życiorysy kilkunastu bohaterów, którzy po udziale w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim swoje życie związali ze stolicą i zostali tam pochowani. Na planszach zaprezentowano m.in. ich zdjęcia i pamiątki. Narratorami opowieści są osoby, które zainicjowały i wspierały renowację kwatery – m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych, oraz Jan Zujewicz z Instytutu Poznańskiego.

Poza wystawą Instytut Łukasiewicza opracował także katalog, materiały edukacyjne dla uczniów liceów oraz założenia konkursu dla młodzieży pod hasłem “Żywe Powstanie”. Zadaniem uczestników było przedstawienie losów wybranego Powstańca Wielkopolskiego w formie literackiej lub plastycznej.