Aktualności

O ulotnym ptasim świecie oczami Macieja Zdziarskiego w „Gościu Niedzielnym”

Książka Macieja Zdziarskiego „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” jest tematem artykułu pierwszego noworocznego numeru „Gościa Niedzielnego”. Tekst red. Bogdana Gancarza „Ptasia wspólnota”, opowiada o ludziach, dla których obserwowanie ptaków stało się życiową pasją, a często pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na najgłębsze egzystencjalne pytania.

Maciej Zdziarski przeprowadził wywiady z 15 ptasiarzami, ludźmi różnorodnych zawodów i doświadczeń życiowych, których połączyła miłość do skrzydlatego świata. – Gdy zacząłem się bliżej interesować środowiskiem ogarniętym ptasiarską pasją, zauważyłem, że jest w nim były marszałek Sejmu Józef Zych, doktor psychiatrii Sławomir Murawiec (…), współwłaściciel poważnej firmy konsultingowej Marcin Sidelnik, kapitan żeglugi wielkiej Marcin Horbatowski. (…) Nie miałem wcześniej pojęcia o tym świecie – opowiada w artykule Maciej Zdziarski. W tekście zaprezentowano m.in. Daniela Urbaniaka, popularyzatora sów w Nowym Targu.

Autor ma w planach – prócz dalszych podróży w gronie ptasiarzy – wizyty w szkołach, by opowiadać młodym ludziom o swoim zachwycie awifauną oraz o ludziach, z którymi dzieli swe zainteresowania. – Czynne fotografowanie ptaków daje nie tylko okazję do wejścia w inny świat, zachwytu nad pięknem Bożego stworzenia, oderwania od zgiełku codzienności (…). Nie trzeba jechać daleko, bo ptaki można zobaczyć w sąsiedztwie, nawet na parapecie okna domu. Trzeba jednak zobaczyć je z bliska, bo widziane z daleka są tylko przelatującym cieniem – dzieli się swym doświadczeniem autor książki „Na skrzydłach…”.