Aktualności

Małgorzata Wolańska, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie: Nasze wsparcie dla Ukrainy nadal jest potrzebne

Wystawa „Maraton solidarności. Polski sport dla Ukrainy” ma duże znaczenie dla kształtowania postaw młodych ludzi – wychowuje ich i wpaja im określone wartości. Taka inicjatywa przekłada się na sposób, w jaki postrzegają rzeczywistość i to, co jest w życiu ważne. Pozwala im też zrozumieć, co dzieje się na świecie. Na Ukrainie trwa konflikt zbrojny, w którym giną niewinni ludzie. Nasi uczniowie nie są obojętni wobec okrucieństwa, do którego dochodzi tuż za naszą granicą, i chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Integrujemy się, łączymy z naszymi sąsiadami, staramy się być z nimi solidarni.

Wystawa wzbudzała duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Rozwiesiliśmy ją w głównej części szkoły, w internacie oraz w szkolnej bibliotece. Wychowawcy podczas lekcji ze swoimi klasami poruszali ten temat, zwracali uwagę uczniów na to, jakie plakaty pojawiły się w szkole, omawiali z młodzieżą ich przekaz.

Upływający czas sprawia, że przyzwyczajamy się do świadomości, że gdzieś obok nas ludzie borykają się z wojną i wynikającymi z niej problemami. Warto przypominać o tym młodzieży, żeby temat nie został zapomniany. Nasze wsparcie dla Ukrainy nadal jest potrzebne.