Aktualności

„Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne” – nowa książka Instytutu Łukasiewicza

ksiazkaPolityka państwa wobec używek to temat najnowszej publikacji Instytutu Łukasiewicza. Książka zawiera kilkanaście wywiadów z ekspertami, którzy omawiają różne aspekty polityki wobec alkoholu i papierosów. Jak wskazują badania, aż 2,5 mln Polaków pije szkodliwie, niemal co czwarty pali papierosy. Sektor zdrowia publicznego postuluje ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności używek. Jednocześnie przychody z akcyzy od alkoholu i tytoniu stanowią ważny element budżetu państwa. Wielu obserwatorów uważa ponadto, że zaostrzanie zakazów ogranicza wolność obywateli, którzy chcą korzystać z legalnych produktów.

Czy istnieje możliwość wypracowania spójnych rozwiązań, uwzględniających rozbieżne perspektywy? W jakim kierunku powinny ewoluować polityki publiczne wobec alkoholu i papierosów? Próbą poszukiwania odpowiedzi na te pytania są rozmowy z ekspertami: reprezentantami administracji publicznej, świata nauki, medycyny i organizacji pozarządowych. Książka prezentuje różne punkty widzenia i opowiada o napięciach zachodzących w trakcie programowania polityk publicznych.

W części poświęconej alkoholowi Maciej Zdziarski rozmawia z przedstawicielami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Eksperci przedstawiają różne stanowiska wobec lecznictwa odwykowego oraz poglądy na temat poziomu regulacji i interwencji państwa. Zwracają uwagę na różne problemy i paradoksy, m.in. dotyczące gęstości punktów sprzedaży alkoholu.

Rozmowy w drugiej części, poświęcone papierosom, pozwalają przyjrzeć się ewolucji polskiej polityki wobec tytoniu. O ile w przypadku alkoholu model decyzyjny jest rozproszony, oparty na samorządach lokalnych, o tyle politykę wobec tytoniu od lat programowano na poziomie centralnym, zaostrzając przepisy (np. poprzez wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych).

Książka wkrótce trafi do uczestników debaty publicznej: osób odpowiedzialnych za politykę społeczną, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli organizacji branżowych, dziennikarzy i komentatorów. W najbliższych tygodniach odbędą się debaty i spotkania promujące książkę. Więcej informacji o projekcie na www.alkoholipapierosy.instytutlukasiewicza.pl.