Aktualności

Sympozjum “Ku trzeźwości narodu” w WSKSiM w Toruniu: Prezes Instytutu Łukasiewicza o promowaniu trzeźwości

Jak przedstawiać wartość trzeźwości i abstynencji w mediach? To tytuł wystąpienia Macieja Zdziarskiego, prezesa Fundacji Instytut Łukasiewicza, podczas sympozjum “Ku trzeźwości narodu”, które odbyło się w Toruniu. Współorganizatorami wydarzenia były Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W sympozjum udział wzięli m.in. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu, o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM, Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA, prof. Krzysztof Wojcieszek i ks. dr Marek Dziewiecki. Prelegenci mówili o odpowiedzialności rodziny, Kościoła, państwa i samorządu za społeczeństwo wolne od alkoholu. Zaprezentowano zarys Narodowego Programu Trzeźwości oraz plany związane z obchodami Narodowego Kongresu Trzeźwości. Prezes Instytutu Łukasiewicza opowiedział o tym, jak w atrakcyjny sposób przedstawiać w mediach wartość abstynencji i umiaru.

W marcu Sejm podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2017 rokiem troski o trzeźwość narodu. Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości przygotowuje centralne obchody, których kulminacja przypadnie na wrzesień – w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się część studyjna Kongresu, a w niedzielę kongresową (24 września) w kościołach w całej Polsce odprawiona zostanie uroczysta liturgia.