Aktualności

Kultura a seniorzy: prezes Instytutu Łukasiewicza poprowadził konferencję MPiPS i MKiDN

Dostępność kultury dla osób starszych i sposoby na zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu kulturalnym – to główne tematy konferencji, która odbyła się w czwartek w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilianowskiej oraz ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Minister Omilanowska zwróciła uwagę, że seniorzy mogą być nie tylko odbiorcami kultury, ale również udzielać się jako wolontariusze. – Jednym z największych współczesnych problemów jest wyłączanie zdrowych i silnych ludzi z życia społecznego. Ta konferencja ma służyć nie tylko prezentacji tego, co robimy, aby przeciwdziałać takim sytuacjom, ale zebraniu uwag i propozycji, co jeszcze możemy zrobić w tej dziedzinie – stwierdziła minister Małgorzata Omilanowska.

– Godność osoby starszej musi być w centrum uwagi – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Poczynając od zabezpieczenia społecznego, przez partycypację w różnych dziedzinach życia, zdrowie, rekreację aż po kulturę. Sam Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych nie wystarczy. Potrzebne jest wspólne działanie różnych instytucji, a polityka rodzinna nie może być realizowana tylko w jednym resorcie. Dlatego dziś możemy razem uruchomić kolejny projekt. Chcemy zaprosić instytucje kultury do szerszego włączenia się w działania na rzecz seniorów.

Ministrowie podpisali wspólny list, skierowany do dyrektorów placówek kultury, w którym apelują o zapraszanie seniorów na bezpłatne spektakle, wykłady czy inne wydarzenia kulturalne. Kolejną częścią konferencji były dwa panele dyskusyjne: „Aktywność edukacyjna, kulturalna i społeczna osób starszych w Polsce” oraz „Przyszłość aktywności kulturalnej seniorów w Polsce – wyzwania i dobre praktyki”. Obydwie dyskusje poprowadził Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza.

W debatach wzięli udział m.in. Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Zuzanna Grabusińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS oraz prof. Piotr Błędowski z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządów oraz realizatorów projektów dla seniorów współfinansowanych przez MPiPS i MKiDN.

Źródło: MPiPS