Aktualności

“UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” – w 2018 roku Instytut Łukasiewicza kontynuuje kampanię

Dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytut Łukasiewicza kontynuuje w 2018 roku ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną “UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” adresowaną do seniorów będących słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Już w marcu do 400 UTW w całej Polsce trafią bezpłatne egzemplarze gazety promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” do słuchaczy UTW dotrą ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy popularyzować zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamywać stereotyp dotyczący ograniczeń dla uprawiania sportów przez seniorów. Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, poza gazetą, dostarczymy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej i jej znaczenia dla zdrowia.

W ramach czterech edycji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowaliśmy dotychczas dwanaście wydań bezpłatnej gazety. W 2018 roku odbiorcy otrzymają kolejne 3 numery czasopisma.