Aktualności

“Duszpasterze trzeźwości” – książka o działalności trzeźwościowej Kościoła trafiła do adresatów

Publikacja Duszpasterze trzeźwości. Przewodnik po działalności Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych trafiła właśnie do wszystkich diecezji Kościoła katolickiego, zakonów w całej Polsce oraz diecezji innych związków wyznaniowych. Książka przygotowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zbiorem wywiadów i reportaży poświęconych najważniejszym inicjatywom trzeźwościowym Kościoła.

W publikacji ukazano m.in. rolę osób duchownych w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, znaczenie duszpasterstw trzeźwości, Krucjaty Wyzwolenia Trzeźwości oraz innych inicjatyw podejmowanych przez Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe. W rozmowach z ekspertami wyjaśniono m.in. w jaki sposób osoby duchowne powinny podchodzić do problemu uzależnienia.

W rozmowie z wicedyrektor PARPA Katarzyną Łukowską podkreślono znaczenie wiary i aspektu duchowego w procesie leczenia osoby uzależnionej. Wskazano konkretne przykłady angażowania się osób duchownych w działalność trzeźwościową i wspierania rodzin z problemem alkoholowym. Z kolei Biskup Tadeusz Bronakowski wyjaśnia, czym jest duszpasterstwo trzeźwości i dlaczego niesłusznie kojarzone jest z duszpasterstwem osób uzależnionych. – Dobrym duszpasterzem trzeźwości jest każdy kapłan, a także każdy świecki, który dzieci, młodzież i dorosłych uczy radosnej sztuki życia w przyjaźni z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą – mówi ksiądz biskup.

W wywiadzie z ks. Piotrem Adamusem CRL, proboszczem parafii w Kamieniu i certyfikowanym terapeutą uzależnień, wyjaśniono dlaczego kapłani nie mogą podchodzić do problemu uzależnienia wyłącznie przez pryzmat grzechu. – Jeżeli wyjdziemy z założenia, że alkoholizm jest chorobą, to mamy pole do działania, bo chorobę można leczyć. Duszpasterze częściej jednak postrzegają ten problem jako grzech, dużo mówią o potrzebie modlitwy za taką osobę czy cierpieniu, którego doświadcza rodzina. Myślę, że proporcje należałoby nieco zmienić – mówi ksiądz.

Na łamach książki opisano także m.in. Wesele wesel – doroczne spotkania małżeństw, które zdecydowały się zorganizować własne wesela bez alkoholu oraz kampanię „Prowadzę, jestem trzeźwy”.

Książka przygotowywana przez Instytut Łukasiewicza to kolejne tegoroczne przedsięwzięcie PARPA adresowane do duchownych. W ostatnim czasie zainicjowana została kampania „Motywujmy do zmiany”, której celem jest zwiększenie kompetencji osób duchownych w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym. Więcej o kampanii na stronie internetowej.