Diagnoza problemów alkoholowych w gminach. Nowa publikacja

Instytut Łukasiewicza wydał kolejną książkę poświęconą polityce wobec alkoholu. Tematem publikacji jest diagnoza, która powinna być punktem wyjścia przy planowaniu gminnych działań i wstępem do opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – Tylko wówczas polityka wobec alkoholu oparta jest na faktach, odpowiada na potrzeby i problemy, które faktycznie istnieją w lokalnej społeczności – napisano w słowie wstępnym.
Czytaj dalej