ŁĄCZY NAS SPORT – raport

Sport to niewyczerpywalne źródło inspiracji, optymizmu i dumy, a także pokrzepienia w trudnych dziejowych momentach. Z takim przekazem Fundacja Instytut Łukasiewicza docierała do odbiorców w całym kraju, współpracując ze szkołami i samorządami lokalnymi.

W 2023 r. realizowaliśmy wydarzenia z udziałem mistrzów sportu, opracowywaliśmy publikacje i organizowaliśmy wystawy w ramach projektu „Na pomoc Ukrainie, w obronie wolności i niepodległości. Sport jako narzędzie współpracy, edukacji i kształtowania wartości”.

W raporcie publikujemy relacje i świadectwa osób zaangażowanych w nasze przedsięwzięcia, reprezentujących różne środowiska i grupy wiekowe – z nadzieją na dalszą współpracę i rozwój. Bo łączy nas sport. Zapraszamy do lektury!