Publikacja Instytutu i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

W 2015 r. na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy realizujemy projekt książkowy poświęcony przemocy ekonomicznej wobec kobiet. Jakie działania są podejmowanie na rzecz budowania niezależności finansowej kobiet w Polsce? Jak przeciwdziałać przemocy ekonomicznej? Odpowiedzi na te pytania przybliżą rozmowy z ośmioma ekspertami.

Wśród rozmówców będzie m.in. Urszula Nowakowska, założycielka Centrum Praw Kobiet. Fundacja Kronenberga wspiera CPK w prowadzeniu programu „Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa pozycji ekonomiczno-finansowej kobiet doświadczających przemocy oraz zmiana postaw społecznych i stosunku różnych instytucji do problemu przemocy ekonomicznej.

Współpraca Fundacji z CPK przyczyniła się do ważnej zmiany systemowej, polegającej  na  uwzględnieniu  zagadnienia  przemocy  ekonomicznej  w  treści  stosowanego m.in. przez policję formularza Niebieska Karta – B. Otrzymuje go osoba, co do której istnieje podejrzenie,  że  mogła  zostać  dotknięta  przemocą w  rodzinie.  W  Niebieskiej  Karcie  –  dokumencie stanowiącym załącznik do ministerialnego rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wyraźnie wskazano na formy przemocy ekonomicznej, precyzując, że są one niezgodne z prawem.

Wywiadów do książki „Przemoc ekonomiczna wobec kobiet” udzieli wielu cenionych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: m.in. Wanda Paszkiewicz – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska  Linia”  oraz  Studium  Przeciwdziałania  Przemocy w  Rodzinie; Renata Durda – autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w Radzie do Spraw  Pokrzywdzonych  Przestępstwem  powołanej  przez  Ministra  Sprawiedliwości oraz Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista PARPA ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.