Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

Prezes Instytutu Łukasiewicza na Kongresie Zdrowego Starzenia

kongresMaciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza, poprowadzi panel poświęcony polityce senioralnej Polski podczas Kongresu Zdrowego Starzenia, który odbędzie się 30-31 stycznia w Warszawie. Sesja plenarna Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została zaplanowana w drugim dniu Kongresu na godzinę 9.35. W panelu będą uczestniczyć eksperci, politycy i urzędnicy odpowiedzialni za politykę senioralną.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. Mieczysław Pasowicz, kardiolog. Uczestnikami dyskusji moderowanej przez Macieja Zdziarskiego będą reprezentanci instytucji i organizacji związanych z kształtowaniem polityki senioralnej, m.in. Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS, prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz prof. dr hab. Bolesław Samoliński, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Głos zabiorą także parlamentarzyści – Mieczysław Augustyn, senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych oraz Michał Szczerba, poseł na Sejm RP.

Nie zabraknie przedstawicieli środowiska UTW – Wiesławy Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Krystyny Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Kwestie związane ze zdrowiem w ramach polityki senioralnej państwa podejmą Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) w Komisji Europejskiej, Wojciech Dziworski, dyrektor ds. innowacji i zdrowego starzenia się w DG SANCO oraz prof. dr hab. Jerzy Majkowski, prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych (TBD).