Aktualności

Marszałek Sejmu wspiera projekt Instytutu Łukasiewicza

Dlaczego w światowych mediach wciąż pojawia się określenie „polskie obozy koncentracyjne” i jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Nad pomysłami przeciwdziałania kłamstwu o „polskich obozach” zastanawiać się będą uczestnicy konferencji organizowanej w Sejmie RP przez Instytut Łukasiewicza. Projekt „Niemieckie obozy, polscy bohaterowie” wsparł Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński. „Doceniając inicjatywę, a przede wszystkim tematykę i cel panelu Pan Marszałek przychylił się do Pańskiej prośby i wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania” – poinformowała w piśmie adresowanym do prezesa Instytutu Łukasiewicza szefowa Gabinetu Marszałka, Aneta Kordowska.

Konferencja zakuchcinski-marek-1planowana na 15 listopada br. jest jednym z kluczowych wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie”, którego celem jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu kłamliwego określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Do udziału w dyskusji zaprosimy między innymi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz najważniejszych instytucji historycznych i organizacji pozarządowych, z którymi Instytut Łukasiewicza współpracował przy realizacji projektu. Wśród zaproszonych gości znajdą się więc m.in. dyrektorzy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Polski i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz prezesi Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Ośrodka Karta.

Projekt Instytutu Łukasiewicza jest wspófinansowany przez MSZ, a patronat nad nim objął Prezydent RP Andrzej Duda.