“UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” – Ministerstwo Sportu wsparło kolejną edycję kampanii Instytutu Łukasiewicza

Z przyjemnością wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do upowszechniania sportu wśród osób starszych. Kampanie, chociażby takie jak „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”, spełniają swoją funkcję. Pozwalają pokazać korzyści z aktywności i przełamują powszechne przekonanie, że sport jest tylko dla młodych – mówił Witold Bańka, minister sportu i turystyki w wywiadzie dla gazety wydawanej przez Instytut Łukasiewicza „UTW BEZ GRANIC”. Ministerstwo wsparło właśnie finansowo czwartą edycję realizowanej przez Instytut ogólnopolskiej kampanii promującej aktywność fizyczną osób starszych. Pierwszy tegoroczny numer gazety trafi do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce już w tym tygodniu.

Co drugi polski senior nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a systematycznie ćwiczy tylko 7 proc. osób w wieku 60-64 lat. Zdaniem ekspertów niedostateczna dawka aktywności przyspiesza proces starzenia, zwiększa prawdopodobieństwo inwalidztwa fizycznego i psychicznego. Ruch zmniejsza ryzyko zachorowania na najczęstsze dolegliwości pojawiające się z wiekiem: nadciśnienie, osteoporozę, miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca (wieńcową), cukrzycę. Celem kampanii realizowanej przez Instytut Łukasiewicza jest upowszechnianie aktywności fizycznej, przełamywanie stereotypów i promowanie zdrowego trybu życia. Za pośrednictwem gazety pokażemy słuchaczom UTW korzyści płynące z regularnej aktywności i wyjaśnimy, jak ruch wpływa na zapobieganie wielu schorzeniom.

Zrealizowane w poprzednich latach trzy edycje kampanii przyniosły oczekiwane rezultaty i spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem w grupie docelowej, czego dowodem są wyniki ankiet ewaluacyjnych. Po zakończeniu kampanii realizowanej w 2016 r. aż 97,1% słuchaczy UTW twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy treści zawarte w gazecie pozwoliły Pani/ Panu uświadomić sobie, jak ważna jest aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu schorzeń związanych z wiekiem? Dla 85,7% badanych zamieszczone na łamach gazety historie były motywacją do podjęcia aktywności fizycznej i nawiązywania kontaktów podczas uprawiania sportu. Wszyscy (100%) badani ocenili, że gazeta przekonała ich, iż ruch jest wskazany w każdym wieku i możliwy nawet mimo niektórych schorzeń. 100% badanych uznało także, że wydawnictwo przyczyniło się do promowania prozdrowotnych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu. Wszyscy uczestnicy badania chcieliby ponadto, aby wydawanie gazety “UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” było kontynuowane. Dzięki środkom z MSiT kontynuacja kampanii jest możliwa również w 2017 roku.

Do końca maja przygotujemy trzy wydania bezpłatnej gazety, którą dostarczymy do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. Chcemy, by za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” do słuchaczy dotarły ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Zamierzamy popularyzować zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamać stereotyp dotyczący ograniczeń dla uprawiania sportów przez seniorów.

Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, poza gazetą, dostarczymy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizyczne. Rozbudowany zostanie również portal internetowy poświęcony promocji sportu wśród seniorów – www.seniorzynastart.info.