Pacjenci 60+: materiały kampanii dotarły do adresatów

Instytut Łukasiewicza zakończył realizację ogólnopolskiej kampanii na rzecz przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze. Projekt, zgłoszony w pierwszej edycji konkursów w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 2016-2020, został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Od grudnia 2016 do marca 2017 r. do 400 uniwersytetów trzeciego wieku trafiło łącznie 80 tys. egzemplarzy gazet informacyjno-edukacyjnych.
Czytaj dalej

Sympozjum “Ku trzeźwości narodu” w WSKSiM w Toruniu: Prezes Instytutu Łukasiewicza o promowaniu trzeźwości

Jak przedstawiać wartość trzeźwości i abstynencji w mediach? To tytuł wystąpienia Macieja Zdziarskiego, prezesa Fundacji Instytut Łukasiewicza, podczas sympozjum “Ku trzeźwości narodu”, które odbyło się w Toruniu. Współorganizatorami wydarzenia były Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Czytaj dalej

Niemieckie obozy, polscy bohaterowie: prezes Instytutu Łukasiewicza o akcji #GermanDeathCamps w TVP Info

Trwa wielka wojna narracji na temat II wojny światowej. Niemcy prowadzą w tym zakresie bardzo aktywną politykę historyczną – mówił w TVP Info Maciej Zdziarski. Zdaniem prezesa Instytutu Łukasiewicza Polska powinna stale przypominać o historycznych faktach i chwalebnej postawie wielu przedstawicieli swojego narodu, bo wiele osób nie zna lub nie rozumie zdarzeń sprzed 70 lat. Czytaj dalej