Diagnoza problemów alkoholowych w gminach. Nowa publikacja

Instytut Łukasiewicza wydał kolejną książkę poświęconą polityce wobec alkoholu. Tematem publikacji jest diagnoza, która powinna być punktem wyjścia przy planowaniu gminnych działań i wstępem do opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – Tylko wówczas polityka wobec alkoholu oparta jest na faktach, odpowiada na potrzeby i problemy, które faktycznie istnieją w lokalnej społeczności – napisano w słowie wstępnym.
Czytaj dalej

Pacjenci 60+: materiały kampanii dotarły do adresatów

Instytut Łukasiewicza zakończył realizację ogólnopolskiej kampanii na rzecz przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze. Projekt, zgłoszony w pierwszej edycji konkursów w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 2016-2020, został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Od grudnia 2016 do marca 2017 r. do 400 uniwersytetów trzeciego wieku trafiło łącznie 80 tys. egzemplarzy gazet informacyjno-edukacyjnych.
Czytaj dalej