“Rodzina na start!” – pierwszy numer gazety trafił do powiatów w całej Polsce

Gazeta „Rodzina na start!” promująca aktywność fizyczną w rodzinach trafiła właśnie do starostw powiatowych w całej Polsce. Wydawnictwo  współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest elementem  ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej. Czytaj dalej