Szczegóły naszych działań w 2013 roku

W 2013 r. realizowaliśmy kolejne projekty z zakresu gerontologii społecznej. Stworzyliśmy gazetę dla wszystkich UTW w Polsce. Przy współpracy z Archidiecezją Łódzką i Diecezją Opolską wydaliśmy dwie książki pod wspólnym tytułem „CzwartePrzykazanie.pl”. Zrealizowaliśmy również międzypokoleniowy projekt „Dwie Historie” – spotkania licealistów z byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Na zlecenie MSZ w ramach projektu „Jaka Unia?” przeprowadziliśmy cykl debat dotyczących Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy także kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Lekarzu, reaguj na przemoc!” oraz wydaliśmy książkę poświęconą uzależnieniom behawioralnym.

Czytaj dalej

Szczegóły naszych działań w 2012 roku

W 2012 r. zajęliśmy się pracą nad przedsięwzięciami wpisującymi się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zrealizowaliśmy dwa ogólnopolskie projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Dziadkowie to skarb!” adresowany do samorządów oraz „OswoićStarość.pl” dla wszystkich polskich uniwersytetów trzeciego wieku. Wydaliśmy dwie książki: „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” oraz „OswoićStarość.pl”

Czytaj dalej