“UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” – w 2018 roku Instytut Łukasiewicza kontynuuje kampanię

Dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytut Łukasiewicza kontynuuje w 2018 roku ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną “UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” adresowaną do seniorów będących słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Już w marcu do 400 UTW w całej Polsce trafią bezpłatne egzemplarze gazety promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Czytaj dalej

“Rodzina na start!” – pierwszy numer gazety trafił do powiatów w całej Polsce

Gazeta „Rodzina na start!” promująca aktywność fizyczną w rodzinach trafiła właśnie do starostw powiatowych w całej Polsce. Wydawnictwo  współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest elementem  ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej. Czytaj dalej