“Rodzina na start!” – pierwszy numer gazety trafił do powiatów w całej Polsce

Gazeta „Rodzina na start!” promująca aktywność fizyczną w rodzinach trafiła właśnie do starostw powiatowych w całej Polsce. Wydawnictwo  współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest elementem  ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest zachęcanie do międzypokoleniowej aktywności, budowanie prozdrowotnych nawyków i integrowanie rodzin wokół aktywności fizycznej. Czytaj dalej

Diagnoza problemów alkoholowych w gminach. Nowa publikacja

Instytut Łukasiewicza wydał kolejną książkę poświęconą polityce wobec alkoholu. Tematem publikacji jest diagnoza, która powinna być punktem wyjścia przy planowaniu gminnych działań i wstępem do opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – Tylko wówczas polityka wobec alkoholu oparta jest na faktach, odpowiada na potrzeby i problemy, które faktycznie istnieją w lokalnej społeczności – napisano w słowie wstępnym.
Czytaj dalej